Poradna

  • Zasahuje pití alkoholu do vašeho běžného života a chcete to změnit?
  • Zaznamenali jste, že vaše dítě tráví příliš času na počítači a zanedbává své povinnosti?
  • Máte obavy o to, jak vaše dítě tráví volný čas?
  • Má někdo ve vašem okolí problémy s alkoholem a chtěli byste mu pomoci?
  • Rádi byste omezili kouření nebo s tím úplně přestali, ale nevíte jak?
  • Cítíte, že přestáváte mít sázení či hraní na automatech pod kontrolou?
  • Vnímáte, že užívání kokainu negativně zasahuje do Vašeho života a chtěli byste to změnit?

V těchto, ale i jiných situacích se na nás obrací klienti naší poradny.

Adiktologická poradna nabízí své služby všem, kteří potřebují pomoct s problémy spojenými s užíváním návykových látek (alkoholu, nikotinu, marihuany, léků a dalších) nebo s nelátkovými závislostmi (nadměrné množství času stráveného na počítači, tabletu či telefonu, hraní na automatech a časté sázení). Jsme tu pro Vás, ať již se u sebe obáváte závislosti, potřebujete dostat užívání pod kontrolu či chcete pomoci v udržení abstinence.

Obracet se na nás mohou také rodiče a osoby blízké (rodina, partneři, děti), kteří se s touto problematikou potýkají u svých bližních, mohou jí být negativně ovlivněni, nevědí si rady nebo cítí, že potřebují podporu v náročné situaci. Více o našich službách se dočtete zde.

Veškeré informace, které nám klient sdělí, jsou důvěrné. Můžete se u nás spolehnout na stoprocentní ochranu Vašeho soukromí a diskrétní přístup. Nevedeme o svých klientech oficiální lékařskou dokumentaci, klienti se proto nemusí obávat oficiálního záznamu o nich. Jsme vázáni povinnou mlčenlivostí.

Nabízíme klientům rychlé objednání na konkrétní čas. Snažíme se klientům vyjít maximálně vstříc, nabízíme proto termíny konzultací také v pozdních odpoledních nebo večerních hodinách, případně o víkendech. Více o nás se dočtete v sekci Naše vize.

Poskytujeme adiktologické poradenství v rámci služeb odborného pracoviště Area fausta (www.areafausta.cz).

Neposkytujeme sociální ani zdravotní služby. Služby jsou přímo hrazené klienty.