MUDr. Bc.
Jana Malinovská

Adiktoložka
MUDr. Bc. Jana Malinovská

Adiktologii se věnuji již několik let. Vystudovala jsem bakalářský obor Adiktologie na 1. lékařské fakultě, obor zabývající se pomocí lidem, kteří užívají návykové látky nebo kteří bojují se závislostním chováním. Taktéž jsem absolventkou Všeobecného lékařství na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Lékařské znalosti mi v adiktologické praxi pomáhají vidět některé odborné souvislosti a díky tomu lépe klientům porozumět. Dlouhodobě se věnuji výzkumu na poli adiktologie, přednáším na odborných konferencích a vyučuji předmět pro studenty medicíny na lékařské fakultě.

Bezpečný prostor

Adiktologickému (nelékařskému) poradenství jsem se začala věnovat s cílem poskytnout klientům prostor, kde mohou bezpečně a s důvěrou hovořit o svých potížích, pocitech a prožívání, kde budou vyslechnuti, bude s nimi jednáno s respektem a kde získají potřebnou podporu pro další kroky ve svém životě. To vše za poskytování služeb, které jsou pro klienty časově dostupné a které jsou mimo zdravotnické zařízení.

Neustále se vzdělávám

Záleží mi na tom, abych klientům poskytovala kvalitní adiktologické poradenství, a proto na sobě kontinuálně pracuji a snažím se zlepšovat v tom, co dělám. Své schopnosti rozvíjím i skrze kurzy pro práci s klienty. Absolvovala jsem kurz krizové intervence pro 21. století (1. stupeň) a v plánu mám i další kurzy.

Adiktologickou poradnu jsem otevřela koncem roku 2018 v rámci odborného pracoviště Area fausta. Cílem poradny od jejího počátku bylo vytvoření prostoru pro klienty, kterých se dotýká problematika závislosti a kteří hledají místo, kde budou moct bezpečně mluvit o tom, co je trápí, a kde získají potřebnou podporu v obtížné situaci. Má poradna rozšiřuje dostupné spektrum adiktologických služeb o soukromé zařízení vstřícné potřebám klientů a schopné vyhovět i náročnějším požadavkům, např. s ohledem na čas a místo konzultací.

Diskrétnost a flexibilita

Zakládám si na stoprocentní diskrétnosti, profesionalitě a flexibilitě. Anonymita klienta a zachování mlčenlivosti jsou na prvním místě. Poradnu vedu s cílem vyhovět i požadavkům klientů, kterým nevyhovují podobná zařízení působící v systému zdravotních a sociálních služeb, např. časově vytíženým klientům nebo klientům, kteří nechtějí být spojováni s běžnými adiktologickými organizacemi.

Oporou na každém kroku

Doprovázím klienty v jejich cestě za změnou a podporuji je v jednotlivých krocích za uzdravením do chvíle, kdy jsou sami na krok připraveni. Jsem klientům oporou i po případném dokončení léčby, pomáhám jim v navykání si na život bez závislosti a podporuji je v udržení abstinence.

Více o mé odbornosti

Jsem členem odborných a profesních společnosti spojující pracovníky v oboru návykových nemocí: České asociace adiktologů (ČAA) a Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) a mezinárodní asociace profesionálů v adiktologii International Society of Substance Use Professionals (ISSUP).

Mám zkušenosti z praxí v celé šíři spektra adiktologických zařízení (v nízkoprahových kontaktních centrech, substitučních centrech závislosti na opiátech, terapeutické komunitě, na psychiatrických odděleních a v psychiatrických léčebnách pro střednědobou léčbu závislosti a v doléčovacím centru).

Praxe v kontaktních centrech mě inspirovaly k provedení výzkumu formou dotazníků mezi problémovými uživateli opioidů (převážně buprenorfinových preparátů Subutex a Suboxone, dále heroinu a v menší míře opioidních analgetik). Zmapování aktuální situace mezi uživateli opioidů pomohlo v monitorování nových trendů v užívání opioidů, které jsou potřeba pro efektivní práci s klienty a nastavení adiktologických služeb. Má práce také ukázala nedostatky v dostupnosti substituční léčby opioidy.

Věnuji se také publikační činnosti, v oboru adiktologie.

Udělejte první krok
a skončete se závislostí

Naplánovat konzultaci