Ceník

Ceník platný od 1. 1. 2022

  • Cena konzultace v českém jazyce: 800,- za 50 minut
  • Cena konzultace v anglickém jazyce: 1000,- za 50 minut

Služby jsou přímo hrazené klienty. Platba probíhá v hotovosti nebo kartou na místě (v případě využití možnosti Skype video hovoru probíhá platba předem na účet).

Konzultace probíhají v místě pracoviště Area fausta (Kandertova 15, Praha 8), nebo on-line prostřednictvím Skype video hovoru. V případě dlouhodobé spolupráce je možné domluvit slevu.

V případě nepříznivé finanční situace klienta je možno domluvit zkrácenou konzultaci za poloviční cenu, tj. 400,- za 25 minut. Během této konzultace s klientem krátce pohovořím o jeho případu a pomohu zorientovat se v typech adiktologických služeb a najít zařízení, která by byla v jeho případě vhodná a která jsou placena ze státních nebo dalších zdrojů, tj. kde konzultace nejsou hrazeny klientem.

Na žádost klienta je možné vyhotovit zprávu potvrzující navázání spolupráce s naším pracovištěm nebo shrnující průběh spolupráce, případně zprávu se zaznamenáním výsledku jednorázového screeningového testu na detekci alkoholu v dechu/ve slinách, případně drog, provedeného během konzultace.

Jednorázové screeningové testy na alkohol jsou poskytovány v rámci potřeby zdarma.

Stornopoplatky:

  • Zrušená konzultace více než 24 hod před domluveným termínem schůzky – 0 Kč
  • Zrušená konzultace méně než 24 hod před domluveným termínem schůzky – 50 %, tj. 400,- Kč
  • Nedostavení se na konzultaci bez předchozí omluvy – 100 %, tj. 800,- Kč

Pozn.: V případě mladistvých klientů je nutné dorazit v doprovodu rodičů.