Služby

S čím mohu pomoci:

Zaměřuji se na oblast závislostí, závislostních poruch, včetně experimentování s návykovými látkami a s nimi související komplikace.

Nezůstávejte na problém sami. Obraťte se na mě, pokud cítíte, že potřebujete radu, podporu či pomoc odborníka v oblasti závislosti.

 • Na konzultaci se můžeme věnovat například těmto tématům:
  • Kouření cigaret
  • Nadměrné pití alkoholu
  • Užívání kokainu
  • Příliš času stráveného hraním her na počítači
  • Užívání marihuany
  • Experimentování s drogami
  • Nadměrné hraní a sázení 
  • Vhodné trávení volného času mladistvými
  • A dalším (dle potřeby klienta)

Pomáhám dospělým i mladistvým a také rodinným příslušníkům a osobám, kteří se se závislostí potýkají u svých bližních a potřebují poradit či podpořit v náročných chvílích.

Jak konzultace probíhají se můžete dočíst v článku.

Spektrum služeb, které nabízím:

 • Poradenská, konzultační a edukační činnost v oblasti závislostí, závislostních poruch, experimentování s návykovými látkami a komplikací s nimi souvisejících
 • Poskytování základních informací v oblasti návykových látek, krví přenosných nemocí a somatických komplikací spojených s užíváním návykových látek
 • Preventivní činnost
 • Zjištění míry závažnosti problémů
 • Podání objektivních informací o léčebných zařízeních a pomoc se zprostředkováním kontaktu s nimi
 • Poskytnutí prostoru a potřebných informací pro rozhodnutí klienta ohledně léčebného zařízení či další péče
 • Individuální a rodinná podpůrná psychoterapie, podpůrné poradenství a kontakt
 • Screeningové vyšetření pro přítomnost návykových látek v těle
 • Nasměrování na ostatní potřebné služby, doporučení vhodných zařízení
 • Sociální poradenství
 • Individuální plánování, podpora stabilizace, zlepšení sociálních vztahů
 • Podpora a poradenství pro rodinné příslušníky a osoby blízké