S čím mohu pomoci:

 • Zasahuje pití alkoholu do vašeho běžného života a chcete to změnit?
 • Rádi byste omezili kouření nebo s tím úplně přestali, ale nevíte jak?
 • Cítíte, že přestáváte mít sázení či hraní na automatech pod kontrolou?
 • Vnímáte, že užívání kokainu negativně zasahuje do Vašeho života a chtěli byste to změnit?
 • Nejste si jistí, zda Vaše pití alkoholu nepřekročilo rozumnou míru?
 • Bojíte se, že Vám kouření marihuany nebo užívání rekreačních drog přerůstá přes hlavu?

V těchto, ale i jiných situacích se na mě obrací klienti adiktologické poradny.

Pokud se Vás týká některá z výše popsaných situací, neváhejte se na mě obrátit.

Ptá se Vás Váš lékař při kontrole i na Vaše užívání návykových látek?

Aneb nebojte se se svým lékařem mluvit o Vašem pití alkoholu, kouření či užívání drog

Jak často se Vás Váš ošetřující lékař zeptal na to, jak často a kolik alkoholu pijete, zda užíváte nějaké drogy a zda kouříte a kolik cigaret denně? A pokud se Vás na toto zeptal, končila Vaší odpovědí diskuze na toto téma, nebo Vám lékař poskytnul zpětnou vazbu na Vaše užívání?

Zatímco se většina lékařů pacientů ptá na kouření a pití alkoholu, velmi často se již nezeptá i na další návykové látky. Bohužel si zároveň velká část lékařů neuvědomuje, že otázka na užívání by nikdy neměla stát samostatně, po odpovědi pacienta by měla následovat krátká zpětná vazba, ať již pozitivní nebo negativní. Může jít tak například o ocenění, že pacient nekouří, neužívá drogy nebo pije alkohol pouze v nízko-rizikové míře (a zopakování, co znamená pít alkohol v pásmu nízkého rizika). V případě, že pacient uvede užívání některých návykových látek v rizikové míře, pak by lékař měl být tím, kdo pacientovi předá srozumitelnou formou odbornou radu a informace, aby pacient věděl vše potřebné pro učinění informovaného rozhodnutí.

Je důležité zdůraznit, že lékař není ten, kdo Vás bude soudit. Naopak lékař by měl být osobou, ke kterému máte důvěru a nebojíte se mu říct pravdu. Jsme pouze lidé a ne vždy jsme schopni objektivně posoudit stav situace. S ohledem na užívání návykových látek si můžeme myslet, že víme, co děláme, a že máme vše pod kontrolou. Pokud tomu tak opravdu je, pak bychom neměli cítit ostych se o tomto s lékařem bavit. Lékař nám může potvrdit, že situaci pod kontrolou opravdu máme a že vnímáme svou situaci realisticky. Nebo nám poskytne svůj názor jako nezaujatého pozorovatele a zároveň odborníka, díky této zpětné vazbě si pak můžeme uvědomit věci, které bychom třeba sami nevnímali.

Lékař je také ten, kdo má přehled o novinkách v oboru a je schopen poradit co dál. V případě odvykání kouření Vám tak například může předat aktuální informace o možnostech léčby závislosti, včetně farmakologické podpůrné léčby, která Vám pomůže obtížné období zvládnout.

Nebojte se se svým lékařem otevřeně hovořit o Vašem užívání návykových látek. Využijte času s Vaším lékařem k zjištění pro Vás relevantních informací týkající se užívání a závislosti. Informujte se o možnostech léčby závislosti či způsobech, jak svépomocí či s oborníkem snížit své užívání.

Finální rozhodnutí, zda změníte svůj životní styl či ne, je vždy na Vás. Pro to, abyste učinili plně informované rozhodnutí, je však nejlepší mít všechny dostupné informace. Ty Vám může poskytnout právě Váš ošetřující lékař.

Vzhledem k nízkému povědomí o tomto tématu mezi lékařskou komunitou jsme se rozhodli problematice věnovat i v sérii článků pro časopis Vnitřní lékařství, který je určen pro lékaře, zejména internisty a všeobecné lékaře, aby lékaři neopomíjeli se na užívání drog nebo léků mimo doporučení lékaře zeptat. Pro zajímavost odborný článek, informující lékaře o významu mluvit s pacienty o jejich pití alkoholu, můžete najít na tomto odkaze a odborný článek pro lékaře o tom, jak mají s pacienty mluvit o užívání drog, najdete zde.

Další rok výzvy „Suchej únor“

I letos běží kampaň na podporu veřejného zdraví a snížení míry užívání alkoholu v české populaci. Výzva Suchej únor, jejímž cílem je prověřit vztah Čechů k alkoholu, běží letos již po deváté. Snahou výzvy je motivovat k tomu, aby se po celý měsíc únor zdrželi pití alkoholu a tak zjistili, jak moc mají alkohol pod kontrolou, a zlepšili své fyzické a psychické zdraví.

Proč je kampaň letos ještě důležitější než dřív?

Současná epidemie Covid-19 měla a stále má významný dopad na životy nás všech a výrazně zvýšila míru stresu, kterou musíme procházet, a to z mnoha různých důvodů, včetně existenčních potíží, duševních problémů a neustávající nejistoty ohledně toho, co nastane dál.

Průzkumy ukazují, že současná situace zhoršila problémy lidí závislých na alkoholu nebo lidí, kteří pijí alkohol v škodlivé míře (natolik, že pití alkoholu již způsobuje poškození tělu nebo mysli) nebo rizikové (velmi časté pití i menšího množství alkoholu nebo nadměrné nárazové pití). Významná část osob závislých na alkoholu zažila zhoršení jejich závislosti, dekompenzaci jejich stavu a souvisejících problémů.

Zůstat jeden měsíc střízlivý pomáhá v zhodnocení toho, jak moc máte pití alkoholu pod kontrolou. Zároveň zdržení se pití alkoholu Vám pomůže zlepšit mnoho oblastí Vašeho života: zlepší se Vám koncentrace a Vaše myšlení, játra si odpočinou, ale i Vy se budete cítit odpočatější a s větší energií. Zlepší se Vám spánek, nálada a sexuální život. Vaše pleť bude zdravější, zhubnete a budete se cítit svěžejší a víc fit. Příjemným benefitem je i to, že neutrácením peněz za alkohol budete mít na konci měsíce víc peněz na účtu než obvykle.

Prověřte svou kontrolu nad pitím alkoholu i Vy!

Pokud po měsíci zjistíte, že nemáte problém zdržet se měsíc pití alkoholu, pak Vám gratulujeme! Máte alkohol pod kontrolou! Možná Vám nepití alkoholu sedne natolik, že se rozhodnete abstinovat i další měsíc nebo i déle nebo zjistíte, že alkohol chcete pít méně než dřív.

Pokud však cítíte, že pití alkoholu možná nemáte tak moc pod kontrolou, nebo bojujete se závislostí na alkoholu, vězte, že na to nejste sami. Kolem Vás je mnoho lidí, odborníků i bývalých alkoholiků, kteří jsou připraveni Vám pomoci.

Pokud si chcete o svých problémech s pitím alkoholu promluvit s odborníkem, neváhejte se na nás obrátit. Jsme tu pro Vás.

Co můžete očekávat od spolupráce s naší poradnou

Aneb jak konzultace probíhají

Na konzultace je vždy třeba se předem objednat. Jsme soukromé nezdravotnické zařízení a naše služby jsou tedy hrazeny přímo klienty. Při objednávání zpravidla nabízíme termíny do jednoho týdne od objednání, na svou první konzultaci tedy nemusíte čekat dlouho.

Jedna konzultace trvá 50 minut a je hrazena dle aktuálního ceníku. Obsahem první konzultace je zpravidla první seznámení se s Vaším případem, shrnutí Vaší historie užívání návykových látek/závislostního chování, historie případných léčeb atp. Zároveň si během prvního setkání ujasníme Vaše očekávání od konzultací a zda je námi nabízená služba pro Vás ta pravá.

V případě, že zjistíme, že máte od služby jiná očekávání, než co Vám můžeme nabídnout, nebo že pro Váš případ je vhodnější jiný typ adiktologické služby, pomůžeme Vám s hledáním jiného vhodnějšího zařízení, poskytneme potřebné kontakty na zařízení a poskytneme informace o službách těchto zařízení a jak Vám mohou pomoci.

Pokud se rozhodnete využívat služby naší adiktologické poradny, začneme pracovat na Vašem individuálním plánu. Ten zpravidla trvá několik sezení připravit, během nichž se budeme bavit detailněji o historii Vašeho užívání/závislosti, faktorech (osobách, situací atd.), které Vás v životě ovlivnily a které mohly mít vliv na Vaše užívání, o vnitřních a vnějších zdrojích, které Vám mohou na Vaší cestě pomoci a podpořit Vás.

Během prvních konzultací se formují Vaše cíle a představy, kterých byste chtěli během spolupráce dosáhnout. Ta potom sepíšeme do terapeutického kontraktu, kde se pobavíme i o krizovém plánu pro případ, že budete v úzkých. Následně pokračujeme ve spolupráci dle Vašeho individuálního plánu. Po celou dobu spolupráce jsme Vám k dispozici i v mezidobí mezi konzultacemi, pokud byste cítili, že situaci z nějakého důvodu nezvládáte a potřebujete podpořit.

Pokud jste v nepříznivé finanční situaci a není pro Vás možné hradit naše služby, ale zároveň byste potřebovali rychle získat informace o možnostech, jak ve Vaší situaci postupovat, je možné se domluvit na zkrácené konzultaci za poloviční sazbu v rozsahu 25 minut. Během tohoto času krátce pohovoříme o Vaší situaci a o tom, jaké služby by pro Vás byly vhodné, nasměrujeme Vás na služby, které nejsou hrazené, a pomůžeme Vám se zorientovat v jednotlivých typech zařízení. Již krátké pohovoření o Vaší situaci, Vašich obavách a pocitech může pomoci v tom, že se budete cítit odhodlanější k dalším krokům. Zároveň však takto krátký čas konzultace není dostačující pro podrobné zhodnocení Vašeho případu ani pro započetí dlouhodobější spolupráce. Je tedy vhodné následně vyhledat vyhovující nehrazenou službu, kam můžete pravidelně docházet a kde se s odborníkem budete Vašem případu systematicky a detailně věnovat.

Začíná výzva „Suchej únor“ – měsíc bez alkoholu

Letos se koná již osmý ročník akce „Suchej únor“, organizované Ligou otevřených mužů. Výzvy zdržet se po celý únor pití alkoholu se každým rokem účastní víc a víc Čechů, v loňském roce účast na výzvě „Suchej únor“ potvrdilo 6 % dospělých.

O výzvě „Suchej únor“ jsme psali na našem webu již v loňském roce, kde jsme psali o výhodách, které Vám vzdání se pití alkoholu může přinést po zdravotní a psychické stránce, ale i v ostatních oblastech života. Nezáleží samozřejmě na tom, zda se zdržíte pití alkoholu v únoru v rámci oficiální výzvy „Suchej únor“ nebo si dáte pauzu od alkoholu v kterýkoli jiný měsíc. Díky výzvě si prověříte Váš vztah k alkoholu, zjistíte, jak na tom jste a zda máte pití alkoholu pod kontrolou. Možná zjistíte, že pro Vás není problém vzdát se na měsíc pití alkoholu, a třeba se budete po měsíci bez alkoholu cítit o tolik lépe, že si výzvu ještě prodloužíte.

Pokud během výzvy však zjistíte, že je pro Vás vzdát se alkoholu těžší, než jste si mysleli, a pokud cítíte, že pití alkoholu se stává nebo může brzy stát problémem, na který nestačíte sami, je vhodné se obrátit na odborníka. Vše se zvládá lépe, když na problém nejste sami.

O varovných příznacích nadměrného užívání alkoholu a závislosti na alkoholu jsme psali v předchozím článku.

Závislost na lécích – když už nejde s užíváním přestat

Nadužívání léků na předpis nebo i volně prodejných léků je rozšířenější, než se může zdát. O závislosti na lécích se příliš nemluví a je spíše opomíjeným a podceňovaným problémem, avšak postihnout může každého z nás.

Nadužívání léků se týká všech věkových skupin a závislostí na nich mohou být ohroženi dospívající, dospělí i senioři. Nejčastěji se jedná o léky proti silné bolesti na bázi opioidů, léky proti úzkosti (benzodiazepiny), léky proti nespavosti a léky proti kašli obsahující kodein. Nadužívána mohou být také antidepresiva, zejména mezi dospívajícími se pak setkáváme se zneužíváním anabolik a stimulujících léků podporující hubnutí. Problémem může být i nadužívání volně prodejných léků, které mohou při nadměrném užívání způsobit vážné zdravotní potíže.

V případě běžných léků proti bolesti, jako je ibalgin či paralen, může jejich dlouhodobé časté užívání na bolesti hlavy vést k chronickým bolestem z nadužívání. V takovém případě již léky přestávají na bolest fungovat a naopak bolest samy způsobují. Tyto léky zároveň mohou při dlouhodobém nadužívání poškodit životně důležité orgány. Pokud léky proti bolesti užíváte více než polovinu dní v měsíci po dobu 3 měsíců a déle, už se jedná o nadužívání a vážný problém.

Jak se závislost na lécích rozvine?

Pro mnohé je nejjednodušším řešením na bolest, psychickou nepohodu, smutky či nespavost sáhnout po tabletě, ať už volně prodejné nebo na recept od lékaře. Zatímco krátkodobě nám tabletka pomůže od bolesti či s uvolněním, problém nastává, pokud toto „řešení“ problémů začneme využívat pravidelně a bez rozmyslu. Varovným příznakem počínající závislosti je postupné zvyšování dávky, kdy počáteční dávka už nevyvolává žádaný efekt, nebo častější braní tablety. Užívání tabletek jakéhokoli druhu se pak stává neodmyslitelnou součástí každého dne a je řešením neduhů a nepohod, které bychom dříve zvládali bez tablety.

Závislost na lécích může vzniknout plíživě, aniž bychom si ji uvědomovali, dokud není pozdě a myšlenky na léky nezaplňují většinu dne. V koloběhu závislosti se obstarání léku a braní tabletky stává středobodem momentálního života, které vede i k častým návštěvám lékařů různých odborností a častým změnám lékařů pod různými výmluvami. Mezi další příznaky závislosti na lécích patří poruchy spánku, ať již zvýšená potřeba spánku a únava nebo naopak nespavost, poruchy nálady jako apatie, zvýšená podrážděnost, agresivita a neklid, a zhoršení pozornosti a psychomotorického tempa. Vlivem závislosti dochází také k zanedbávání rodiny a běžných denních úkolů, uzavírání se do sebe a ztráta přátel a zájmů.

V případě rozvinuté závislosti na lécích dochází také k rozvoji abstinenčních příznaků, pokud tělo nedostane dávku léku, na kterém se stalo závislým. Abstinenční příznaky se mohou projevit například jako třes rukou, bolesti hlavy a těla, slabost, bušení srdce, úzkosti a další. Nejnebezpečnější z možných abstinenčních příznaků jsou epileptické záchvaty, které mohou ohrozit na životě.

Proto je v případě, že u sebe pozorujete příznaky závislosti na lécích, důležité vyhledat odbornou lékařskou pomoc. Vysadit léky ze dne na den bez odborného dohledu může být životu nebezpečné.

Kromě překonání abstinenčních příznaků pod lékařským dohledem je v případě odvykání a léčby závislosti na lécích pátrat i po hlubších příčinách rozvoje závislosti. Ač se zpočátku může zdát, že primárním důvodem byla pouze snaha se zbavit konkrétních příznaků, na než byl lék předepsán, jako jsou bolest či úzkosti, málokdy tomu tak opravdu je. V léčbě závislosti je proto nezbytný komplexní přístup včetně psychoterapie.

Pokud Vás nebo někoho ve Vašem blízkém okolí trápí závislost na lécích, neodkládejte řešení závislosti a vyhledejte odbornou pomoc. V případě zájmu o konzultaci u nás v adiktologické poradně se neváhejte objednat (viz sekce Kontakty).

Závislost na hazardu

Sázení, hraní na automatech, hraní hazardních her na internetu – aktivity, které se mohou z rekreační kratochvíle plíživě přeměnit ve vážný problém. Odhaduje se, že ve vysokém nebo středním riziku vzniku problémového (patologického) hazardního hraní je 2,3 % populace (asi 168 tisíc dospělých v ČR). Závislost na hazardu (gambling), nebo také patologické hráčství se týká 40 až 80 tisíc dospělých Čechů.

Jak popsat typického gamblera?

U závislého na hazardním hraní lze pozorovat zvýšené zaujetí hraním – hráč v myšlenkách přemýšlí, kdy si půjde znovu zahrát, znovuprožívá minulé výhry, má fantazie o hraní a výhrách, jeho myšlenky jsou z větší části zaměstnávány přemýšlením o hazardu a o věcech s ním spojených, např. jak si obstará peníze na další hraní. Hráč zvyšuje frekvenci hraní a částky, o které hraje, aby dosáhl stejné míry vzrušení jako na začátku hráčské „kariéry“. Pokud hráč musí přerušit hraní nebo se ho vzdát, je podrážděný, a pokud se pokusí s hraním přestat nebo ho kontrolovat, nebývá ve většině případů úspěšný.

Hráč může svým hraním utíkat od problémů v běžném životě nebo tím řešit nepříjemné pocity a nálady spojené s následky jeho hraní. Hraní hráče ovlivňuje v každodenním životě, může ztratit blízké přátele, přijít o práci nebo kariéru. Lže svému okolí, aby zakryl míru svého hraní, vysvětluje a racionalizuje prohry (např. odůvodňuje logikou věci nebo pravidly náhodnostmi a statistikou že nyní po sérii proher přijde série výher).

Okolí si může zpočátku před odhalením problémů s hraním všímat podivného chování. Hráč často přichází domů pozdě večer – například přijde domů až k ránu, není opilý, je podrážděný a nálada mu kolísá. Do práce chodí pozdě a po několika hodinách odchází, pokud se naskytne příležitost. Zhoršuje se mu soustředění, spánek, často lze u hráče pozorovat výkyvy nálad. Od jednotlivých členů rodiny žádá pod různými záminkami o půjčky peněz a nechce, aby členové mezi sebou o jeho dluzích mluvili. Půjčuje si i u institucí a postupně nabírá velké dluhy. Objevují se nevysvětlitelné ztráty peněz, krádeže, případně náhodná přepadení (často v den výplaty). Hráč se může začít také obávat zvedání telefonů a přebírání doporučených dopisů. Podivné chování gamblera bývá občas zprvu zaměněno za nevěru či workoholismus.

Pro rychlou, orientační diagnostiku pomáhá položit dvě jednoduché otázky: „Pocítil jste někdy potřebu sázet víc a víc peněz?“ a „Lhali jste někdy pro Vás důležitým lidem o tom, jak moc hrajete?“

Jak se „kariéra“ gamblera vyvíjí v čase?

 1. Z počátku má hráč pocit kontroly nad hrou, je sebevědomý v důsledku výher a výhru připisuje svým schopnostem. Postupně zvyšuje vklady do hry a frekvenci hraní na základě přesvědčení o svých schopnostech a kontrole nad výhrou, má fantazie o hře a výhrách.
 2. V další fázi hráč pokračuje v hraní, aby dostal nazpět prohrané peníze, ve snaze toho dosáhnout dál zvyšuje vklady a frekvenci hraní. Začíná mít problémy po finanční stránce a konflikty s blízkými lidmi, slibuje a lže svému okolí v reakci na problémy související s jeho hraním. Nejdříve i věří, že slibům dostojí, postupně však začíná lhát vědomě, uvědomuje si, že sliby nemůže dodržet.
 3. V situaci, kdy hráči dojdou peníze, začne hledat možnosti, jak si finanční obnos pro své hraní zajistit, mimo jiné i nelegální cestou. V důsledku toho se hráč může uchýlit k různým podvodům, zpronevěře, krádežím v rodině a dalším ve snaze získat peníze pro hraní. Hráč se postupně začne ubíjet pocity beznaděje, viny, má pocit, že není cesty ven, mohou se objevovat myšlenky na sebevraždu. Dochází až k rezignaci, kdy hráč ztratí vůli se sám rozhodovat, je pasivní, apatický, depresivní. Stav ho může dohnat až k pokusu o sebevraždu.

Gambling je vážným problémem, který negativně zasahuje do mnoha oblastí každodenního života a který pokud není řešen, může mít fatální důsledky. Je lepší na problém nezůstávat sám a požádat o odbornou pomoc. Neodkládejte řešení problému na neurčito, řešte závislost na hazardu co nejdříve.

Odborná pomoc závislým na hazardu zahrnuje kromě komplexní léčby závislosti i dluhové poradenství a další poradenství v sociálně-právní oblasti, nabízí gamblerům provázení v procesu léčby závislosti a podporu při řešení přidružených problémů jako jsou dluhy, problémy v práci nebo se zákonem a další.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailu adiporadna@gmail.com (více viz Kontakty).

Dejte cigaretám sbohem aneb jak přestat kouřit

Možná jste si již mnohokrát říkali, že byste rádi přestali s kouřením cigaret nebo jej alespoň omezili, ale vždy jste se ke kouření zase vrátili nebo jste se nezvládli kouření tak najednou vzdát. Možná se vždy našel nějaký důvod, proč s kouřením zatím nepřestávat, proč teď zrovna není ten vhodný čas, a cíl seknout s kouřením jste odložili na neurčito.

Důvodů proč přestat kouřit je mnoho a význam pro jednotlivce se může lišit, ale obecně jsou nejčastějšími důvody zdraví, peníze a okolí  kuřáka, ač jakýkoli jiný důvod proč přestat kouřit je stejně dobrý jako tyto tři.

Kouření zkracuje život v průměru o 15 let oproti nekuřákům a způsobuje mnoho zdravotních komplikací, zejména nádorová onemocnění (rakovina plic, jícnu, hrtanu, ledvin, močového měchýře, slinivky a dalších), onemocnění plic (chronickou obstrukční plicní nemoc = CHOPN) a onemocnění srdce a cév (infarkt, mrtvice, poruchy srdečního rytmu, ischemická choroba dolních končetin, impotence). Kouření zhoršuje imunitu a hojení ran a taktéž léčba jiných onemocnění, nesouvisejících s kouřením, je u kuřáků méně příznivá. Rakovina plic je z 90 % způsobena kouřením cigaret, přesto se nejedná o nejčastější onemocnění u kuřáků, tím jsou CHOPN, infarkty a mrtvice, které jsou také nejčastějším důvodem časnějšího úmrtí u kuřáků.

Důležité je si uvědomit, že nikdy není pozdě přestat kouřit. Čím dříve totiž přestanete kouřit, tím více snížíte riziko zdravotních komplikací z kouření plynoucích, prodloužíte si život a zlepšíte účinnost léčby jiných onemocnění, např. chemoterapie.

Co čekat, pokud se rozhodnete přestat kouřit? Asi 40 % kuřáků se pokusí každý rok přestat, ale pouze 3 % z nich po roce stále nekouří. Závislost na tabáku (nikotinu) je velmi silná a je náročné se jí zbavit, zejména kvůli psychickým i tělesným abstinenčním příznakům, které odvykání kouření zhoršují. Toto obtížné období s projevy nejtěžších abstinenčních příznaků však trvá jen několik týdnů. Nejčastěji mezi abstinenční příznaky patří podrážděnost, frustrace, vztek, nervozita, netrpělivost, depresivní nálada, poruchy spánku a obtížné soustředění. Nejdéle trvajícími problémy jsou nutkání kouřit a zvýšená chuť k jídlu, které přetrvávají v řádu měsíců.

Naopak již v prvních týdnech abstinence na sobě budete pociťovat zlepšení chuti a čichu, budete zdatnější,méně se budete zadýchávat. Zlepší se kvalita vlasů, nehtů, pleť bude zdravější a bude pomaleji stárnout. Zároveň se již po roce abstinence výrazně snižuje riziko zdravotních komplikací jako infarktu myokardu a mozkové mrtvice. A po 15 letech abstinence je riziko infarktu podobné jako u člověka, co nikdy nekouřil.

První rok abstinence je pro kuřáka nejhorší a hrozí největší riziko návratu ke kouření. Až po roce tedy o sobě můžete opravdu prohlásit, že jste přestali kouřit. Ač stále přetrvává riziko návratu ke kouření, toto riziko je mnohem menší než v prvním roce abstinence.

Přestat kouřit sám je velmi náročné a většina kuřáků zjistí, že sami se závislosti neumí zbavit. Proto existuje mnoho zařízení, které se závislostí na kouření umí pomoci, od odborných poraden pro závislosti po specializovaná centra pro závislé na tabáku.

Nestyďte se požádat o pomoc. V naší adiktologické poradně poskytujeme poradenství pro závislé na tabáku, poradíme Vám, jak přestat kouřit, doporučíme tipy, jak si abstinenci od cigaret udržet, podpoříme Vás v procesu odvykání kouření a pomůžeme Vám si nový stav nekuřáctví udržet. V případě potřeby Vás přesměrujeme na specializovaná lékařská centra. Pro více informací nás kontaktujte na emailu adiporadna@gmail.com nebo telefonicky (viz sekce Kontakty).

Začíná „Suchej únor“ – měsíc bez alkoholu

Už jste slyšeli o výzvě „Suchej únor“? Jedná se o kampaň pořádanou Ligou otevřených mužů, která již sedmým rokem pomáhá Čechům prověřit, jak jsou na tom s alkoholem. Cílem je zdržet se během února pití alkoholu a namísto toho se soustředit na své fyzické a mentální zdraví. 

Ve spotřebě alkoholu jsou Češi třetí na světě a pití alkoholu je v naší společnosti velmi rozšířené, stává se pro mnoho lidí nedílnou součástí života a odhaduje se, že zhruba milion Čechů je za hranicí rizikového pití. Může být proto dobré si v únoru prověřit, jak na tom s pitím alkoholu jste – předsevzít si, že v únoru, 28 dní v kuse, nebudete pít alkohol. Výzva může být obtížná už jen z toho důvodu, že pití alkoholu je v naší společnosti silně zakořeněné, a pouhá poznámka „dneska nepiju“ při setkání se známými může vyvolat vlnu přemlouvání, odsuzování a diskuze na téma toho, jak je „divné“ nepít.

Pokud si předsevzetí v únoru nepít dáte a nezvládnete to vydržet, je to pro Vás jasným znamením, že nad pitím nemáte takovou kontrolu, jakou jste si mysleli. 

Proč může být ještě prospěšné se na měsíc zdržet pití alkoholu? S čistou hlavou se lépe myslí a soustředí a dopřejete svým játrům i mozku trochu odpočinku. Budete se cítit odpočinutější, budete mít více energie, zlepší se Vám spánek, nálada i sex. Bez alkoholu se Vám zlepší pleť, shodíte pár kil dolů a budete se cítit zdravější. Mimoto ulevíte i své peněžence, když nebudete utrácet za alkohol. 

Tak co, zkusíte se připojit k výzvě i Vy? Více informací o výzvě naleznete na webu http://suchejunor.cz/.

Můžete se i rychle otestovat, jak na tom s alkoholem jste a zda nezvážit přijmout výzvu: Otestujte se zde

Jak poznat závislost na alkoholu u sebe nebo u svých blízkých se můžete dočíst zde.

Jak poznat závislost na alkoholu u sebe nebo u svých blízkých?

Období Vánoc může být stresujícím časem, kdy na nás více doléhají problémy v rodině, v osobním či pracovním životě nebo problémy finanční. Během tohoto období často dochází k nárůstu pití alkoholu, ať už vlivem většího množství večírků v tomto čase či jako momentální útěk od problémů, co nás tíží. Nejen během tohoto období se může stát, že nám pití alkoholu začne „přerůstat přes hlavu“. Jak však poznat, že se pití alkoholu stává problémem, který je třeba řešit? Jak poznat, zda vy osobně či někdo blízký přestáváte mít pití alkoholu pod kontrolou a je vhodné problém konzultovat s odborníkem?

Závislost na alkoholu - jak jinpoznat?

Je důležité si uvědomit, že závislost je duševní nemocí, jejíž podstatou jsou změny v mozku, které vedou ke změnám chování. Současný model závislosti nahlíží na závislost z pohledu biologického, psychologického, sociálního a spirituálního, kdy se všechny tyto složky do určité míry podílejí na utvoření a udržování závislosti.  Jednou z hlavních charakteristik závislosti na alkoholu je neovladatelná touha člověka se alkoholu napít a neschopnost přestat pít, jakmile začne. Takový člověk vyhledává příležitosti pro pití alkoholu nebo při běžném nákupu neprojde kolem sekce s alkoholem, aniž by si nějakou láhev nekoupil. Míra alkoholu, kterou závislý v prvních fázích závislosti snese, roste a závislý potřebuje vypít více alkoholu, aby u sebe dosáhl požadovaného efektu. V pokročilejších fázích závislosti se závislý člověk potřebuje napít hned ráno, aby se dostal do formy po nadměrném pití předchozího dne, a po dopití jedné láhve alkoholu přemýšlí nad nejbližší příležitostí jít si koupit do obchodu láhev další.

V důsledku pití následně lidé začnou zanedbávat běžné činnosti, které do té doby dělali, přestávají plnit své úkoly včas, neplatí nájem a často utrpí i jejich mezilidské vztahy (rozpadne se jim manželství, dlouhodobý vztah, rozhádají se s rodinou). Závislého člověka rozčílí, pokud mu někdo z bližních (přátelé, rodina, partner) vytknou nadměrné pití nebo mu doporučí pití omezit. 

Mezi další způsoby, jak odhadnout míru problémů s alkoholem, patří tyto čtyři otázky:

 1. Cítil jste někdy potřebu své pití snížit?
 2. Cítíte se podrážděný, když lidé ve Vašem okolí kritizují Vaše pití?
 3. Měl jste někdy kvůli pití špatné pocity nebo pocity viny?
 4. Napil jste se někdy alkoholu hned po ránu, abyste se uklidnil nebo se zbavil kocoviny?

Pokud člověk odpoví na více než jednu otázku ano, je vhodné zvážit konzultaci s odborníkem.

V případě zájmu o konzultaci v naší poradně je možné se objednat v sekci Kontakty.

Otestovat se na Vaši konzumaci alkoholu, získat porovnání s vrstevníky a informace o zdravotních dopadech nadměrného pití můžete zde: http://www.nudz-snasa.cz/