Konzultace v adiktologické poradně osobně i online

Ráda bych Vás informovala, že od 10. 5. bude opět možnost objednávat se na osobní konzultace na našem pracovišti v Kandertově ulici. I nadále jsou možné konzultace online prostřednictvím skype, případně jiné online platformy pro videohovory dle domluvy s klientem. Objednávat se můžete na e-mailu adiporadna@gmail.com nebo telefonním čísle 739 008 972. Ceny konzultací zůstávají stejné dle platného Ceníku.

Vzhledem k současné epidemiologické situaci jsou všechny služby nadále poskytovány za dodržení nezbytných hygienických podmínek k snížení možnosti přenosu infekčních onemocnění, tj. dodržení bezpečné vzdálenosti minimálně 2 metry, zakrytá ústa a nos respirátorem třídy FFP2 nebo vyšší po celou dobu konzultace, nepodávání ruky, platba kartou nebo předem na účet a dostupná dezinfekce rukou na pracovišti.

Na osobní či online setkání s Vámi se bude těšit adiktoložka

MUDr. Bc. Jana Malinovská

Co můžete očekávat od spolupráce s naší poradnou

Aneb jak konzultace probíhají

Na konzultace je vždy třeba se předem objednat. Jsme soukromé nezdravotnické zařízení a naše služby jsou tedy hrazeny přímo klienty. Při objednávání zpravidla nabízíme termíny do jednoho týdne od objednání, na svou první konzultaci tedy nemusíte čekat dlouho.

Jedna konzultace trvá 50 minut a je hrazena dle aktuálního ceníku. Obsahem první konzultace je zpravidla první seznámení se s Vaším případem, shrnutí Vaší historie užívání návykových látek/závislostního chování, historie případných léčeb atp. Zároveň si během prvního setkání ujasníme Vaše očekávání od konzultací a zda je námi nabízená služba pro Vás ta pravá.

V případě, že zjistíme, že máte od služby jiná očekávání, než co Vám můžeme nabídnout, nebo že pro Váš případ je vhodnější jiný typ adiktologické služby, pomůžeme Vám s hledáním jiného vhodnějšího zařízení, poskytneme potřebné kontakty na zařízení a poskytneme informace o službách těchto zařízení a jak Vám mohou pomoci.

Pokud se rozhodnete využívat služby naší adiktologické poradny, začneme pracovat na Vašem individuálním plánu. Ten zpravidla trvá několik sezení připravit, během nichž se budeme bavit detailněji o historii Vašeho užívání/závislosti, faktorech (osobách, situací atd.), které Vás v životě ovlivnily a které mohly mít vliv na Vaše užívání, o vnitřních a vnějších zdrojích, které Vám mohou na Vaší cestě pomoci a podpořit Vás.

Během prvních konzultací se formují Vaše cíle a představy, kterých byste chtěli během spolupráce dosáhnout. Ta potom sepíšeme do terapeutického kontraktu, kde se pobavíme i o krizovém plánu pro případ, že budete v úzkých. Následně pokračujeme ve spolupráci dle Vašeho individuálního plánu. Po celou dobu spolupráce jsme Vám k dispozici i v mezidobí mezi konzultacemi, pokud byste cítili, že situaci z nějakého důvodu nezvládáte a potřebujete podpořit.

Pokud jste v nepříznivé finanční situaci a není pro Vás možné hradit naše služby, ale zároveň byste potřebovali rychle získat informace o možnostech, jak ve Vaší situaci postupovat, je možné se domluvit na zkrácené konzultaci za poloviční sazbu v rozsahu 25 minut. Během tohoto času krátce pohovoříme o Vaší situaci a o tom, jaké služby by pro Vás byly vhodné, nasměrujeme Vás na služby, které nejsou hrazené, a pomůžeme Vám se zorientovat v jednotlivých typech zařízení. Již krátké pohovoření o Vaší situaci, Vašich obavách a pocitech může pomoci v tom, že se budete cítit odhodlanější k dalším krokům. Zároveň však takto krátký čas konzultace není dostačující pro podrobné zhodnocení Vašeho případu ani pro započetí dlouhodobější spolupráce. Je tedy vhodné následně vyhledat vyhovující nehrazenou službu, kam můžete pravidelně docházet a kde se s odborníkem budete Vašem případu systematicky a detailně věnovat.

Konzultace zpět na našem pracovišti – aktualizace

Rádi bychom klienty informovali, že od pondělí 30. 9. probíhají konzultace zpět v naší poradně na adrese Kandertova 15 na Praze 8. Je možné se tedy znovu objednávat na konzultace na našem pracovišti, případně nadále nabízíme možnost konzultace přes telefon nebo aplikaci Skype.

Budeme se na Vás těšit zpět na našem pracovišti.

Za tým adiktologické poradny,

Jana Malinovská

Konzultace v září – aktualizace

Rádi bychom klienty informovali, že v období od 26. 8. do 27. 9. budou konzultace v naší adiktologické poradně probíhat pouze telefonicky nebo prostřednictvím aplikace Skype. Ceník konzultací zůstává stejný dle platného ceníku.

Omlouváme se klientům za případné komplikace.

Za tým adiktologické poradny, Jana Malinovská

Nová poradna pro závislosti

Od listopadu 2018 jsme pro Vás otevřeli novou adiktologickou poradnu – poradnu pro osoby závislé, ohrožené závislostí na návykových látkách (alkoholu, nikotinu, nelegálních drogách) nebo na procesech (nadměrné množství času stráveného na počítači, tabletu či telefonu, sázení a hraní na automatech) či v jinak obtížné životní situaci spojené se závislostní tématikou.

  • Zaznamenali jste, že vaše dítě tráví příliš času na počítači a nezvládá proto své školní povinnosti?
  • Máte obavy o to, jak vaše dítě tráví volný čas?
  • Má někdo ve vašem okolí problémy s alkoholem a chtěli byste mu pomoci?
  • Rádi byste omezili kouření nebo s tím úplně přestali, ale nevíte jak?
  • Zasahuje pití alkoholu do vašeho běžného pracovního a rodinného života a chcete to změnit?
  • Cítíte, že přestáváte mít sázení či hraní na automatech pod kontrolou?

S těmito a dalšími problémy se na nás můžete s důvěrou obrátit – podpoříme vás v náročné situaci, poskytneme vám informace o možnostech léčby, pomůžeme se zprostředkováním kontaktu s nimi a provedeme vás procesem životní změny.

Obracet se na nás mohou také rodiče a osoby blízké (rodina, partneři, děti), kteří se s touto problematikou potýkají ve svém okolí, nevědí, kde hledat pomoc, nebo cítí, že potřebují podporu v náročné situaci.

Více se dozvíte v sekci Naše služby.

Najdete nás na adrese Kandertova 1425/15, Praha 8 (zastávka U Kříže, cca 15 minut chůze od stanice metra Palmovka).