Konzultace v adiktologické poradně osobně i online

Ráda bych Vás informovala, že od 10. 5. bude opět možnost objednávat se na osobní konzultace na našem pracovišti v Kandertově ulici. I nadále jsou možné konzultace online prostřednictvím skype, případně jiné online platformy pro videohovory dle domluvy s klientem. Objednávat se můžete na e-mailu adiporadna@gmail.com nebo telefonním čísle 739 008 972. Ceny konzultací zůstávají stejné dle platného Ceníku.

Vzhledem k současné epidemiologické situaci jsou všechny služby nadále poskytovány za dodržení nezbytných hygienických podmínek k snížení možnosti přenosu infekčních onemocnění, tj. dodržení bezpečné vzdálenosti minimálně 2 metry, zakrytá ústa a nos respirátorem třídy FFP2 nebo vyšší po celou dobu konzultace, nepodávání ruky, platba kartou nebo předem na účet a dostupná dezinfekce rukou na pracovišti.

Na osobní či online setkání s Vámi se bude těšit adiktoložka

MUDr. Bc. Jana Malinovská

Nová poradna pro závislosti

Od listopadu 2018 jsme pro Vás otevřeli novou adiktologickou poradnu – poradnu pro osoby závislé, ohrožené závislostí na návykových látkách (alkoholu, nikotinu, nelegálních drogách) nebo na procesech (nadměrné množství času stráveného na počítači, tabletu či telefonu, sázení a hraní na automatech) či v jinak obtížné životní situaci spojené se závislostní tématikou.

  • Zaznamenali jste, že vaše dítě tráví příliš času na počítači a nezvládá proto své školní povinnosti?
  • Máte obavy o to, jak vaše dítě tráví volný čas?
  • Má někdo ve vašem okolí problémy s alkoholem a chtěli byste mu pomoci?
  • Rádi byste omezili kouření nebo s tím úplně přestali, ale nevíte jak?
  • Zasahuje pití alkoholu do vašeho běžného pracovního a rodinného života a chcete to změnit?
  • Cítíte, že přestáváte mít sázení či hraní na automatech pod kontrolou?

S těmito a dalšími problémy se na nás můžete s důvěrou obrátit – podpoříme vás v náročné situaci, poskytneme vám informace o možnostech léčby, pomůžeme se zprostředkováním kontaktu s nimi a provedeme vás procesem životní změny.

Obracet se na nás mohou také rodiče a osoby blízké (rodina, partneři, děti), kteří se s touto problematikou potýkají ve svém okolí, nevědí, kde hledat pomoc, nebo cítí, že potřebují podporu v náročné situaci.

Více se dozvíte v sekci Naše služby.

Najdete nás na adrese Kandertova 1425/15, Praha 8 (zastávka U Kříže, cca 15 minut chůze od stanice metra Palmovka).