Ptá se Vás Váš lékař při kontrole i na Vaše užívání návykových látek?

Aneb nebojte se se svým lékařem mluvit o Vašem pití alkoholu, kouření či užívání drog

Jak často se Vás Váš ošetřující lékař zeptal na to, jak často a kolik alkoholu pijete, zda užíváte nějaké drogy a zda kouříte a kolik cigaret denně? A pokud se Vás na toto zeptal, končila Vaší odpovědí diskuze na toto téma, nebo Vám lékař poskytnul zpětnou vazbu na Vaše užívání?

Zatímco se většina lékařů pacientů ptá na kouření a pití alkoholu, velmi často se již nezeptá i na další návykové látky. Bohužel si zároveň velká část lékařů neuvědomuje, že otázka na užívání by nikdy neměla stát samostatně, po odpovědi pacienta by měla následovat krátká zpětná vazba, ať již pozitivní nebo negativní. Může jít tak například o ocenění, že pacient nekouří, neužívá drogy nebo pije alkohol pouze v nízko-rizikové míře (a zopakování, co znamená pít alkohol v pásmu nízkého rizika). V případě, že pacient uvede užívání některých návykových látek v rizikové míře, pak by lékař měl být tím, kdo pacientovi předá srozumitelnou formou odbornou radu a informace, aby pacient věděl vše potřebné pro učinění informovaného rozhodnutí.

Je důležité zdůraznit, že lékař není ten, kdo Vás bude soudit. Naopak lékař by měl být osobou, ke kterému máte důvěru a nebojíte se mu říct pravdu. Jsme pouze lidé a ne vždy jsme schopni objektivně posoudit stav situace. S ohledem na užívání návykových látek si můžeme myslet, že víme, co děláme, a že máme vše pod kontrolou. Pokud tomu tak opravdu je, pak bychom neměli cítit ostych se o tomto s lékařem bavit. Lékař nám může potvrdit, že situaci pod kontrolou opravdu máme a že vnímáme svou situaci realisticky. Nebo nám poskytne svůj názor jako nezaujatého pozorovatele a zároveň odborníka, díky této zpětné vazbě si pak můžeme uvědomit věci, které bychom třeba sami nevnímali.

Lékař je také ten, kdo má přehled o novinkách v oboru a je schopen poradit co dál. V případě odvykání kouření Vám tak například může předat aktuální informace o možnostech léčby závislosti, včetně farmakologické podpůrné léčby, která Vám pomůže obtížné období zvládnout.

Nebojte se se svým lékařem otevřeně hovořit o Vašem užívání návykových látek. Využijte času s Vaším lékařem k zjištění pro Vás relevantních informací týkající se užívání a závislosti. Informujte se o možnostech léčby závislosti či způsobech, jak svépomocí či s oborníkem snížit své užívání.

Finální rozhodnutí, zda změníte svůj životní styl či ne, je vždy na Vás. Pro to, abyste učinili plně informované rozhodnutí, je však nejlepší mít všechny dostupné informace. Ty Vám může poskytnout právě Váš ošetřující lékař.

Vzhledem k nízkému povědomí o tomto tématu mezi lékařskou komunitou jsme se rozhodli problematice věnovat i v sérii článků pro časopis Vnitřní lékařství, který je určen pro lékaře, zejména internisty a všeobecné lékaře, aby lékaři neopomíjeli se na užívání drog nebo léků mimo doporučení lékaře zeptat. Pro zajímavost odborný článek, informující lékaře o významu mluvit s pacienty o jejich pití alkoholu, můžete najít na tomto odkaze a odborný článek pro lékaře o tom, jak mají s pacienty mluvit o užívání drog, najdete zde.

Dejte cigaretám sbohem aneb jak přestat kouřit

Možná jste si již mnohokrát říkali, že byste rádi přestali s kouřením cigaret nebo jej alespoň omezili, ale vždy jste se ke kouření zase vrátili nebo jste se nezvládli kouření tak najednou vzdát. Možná se vždy našel nějaký důvod, proč s kouřením zatím nepřestávat, proč teď zrovna není ten vhodný čas, a cíl seknout s kouřením jste odložili na neurčito.

Důvodů proč přestat kouřit je mnoho a význam pro jednotlivce se může lišit, ale obecně jsou nejčastějšími důvody zdraví, peníze a okolí  kuřáka, ač jakýkoli jiný důvod proč přestat kouřit je stejně dobrý jako tyto tři.

Kouření zkracuje život v průměru o 15 let oproti nekuřákům a způsobuje mnoho zdravotních komplikací, zejména nádorová onemocnění (rakovina plic, jícnu, hrtanu, ledvin, močového měchýře, slinivky a dalších), onemocnění plic (chronickou obstrukční plicní nemoc = CHOPN) a onemocnění srdce a cév (infarkt, mrtvice, poruchy srdečního rytmu, ischemická choroba dolních končetin, impotence). Kouření zhoršuje imunitu a hojení ran a taktéž léčba jiných onemocnění, nesouvisejících s kouřením, je u kuřáků méně příznivá. Rakovina plic je z 90 % způsobena kouřením cigaret, přesto se nejedná o nejčastější onemocnění u kuřáků, tím jsou CHOPN, infarkty a mrtvice, které jsou také nejčastějším důvodem časnějšího úmrtí u kuřáků.

Důležité je si uvědomit, že nikdy není pozdě přestat kouřit. Čím dříve totiž přestanete kouřit, tím více snížíte riziko zdravotních komplikací z kouření plynoucích, prodloužíte si život a zlepšíte účinnost léčby jiných onemocnění, např. chemoterapie.

Co čekat, pokud se rozhodnete přestat kouřit? Asi 40 % kuřáků se pokusí každý rok přestat, ale pouze 3 % z nich po roce stále nekouří. Závislost na tabáku (nikotinu) je velmi silná a je náročné se jí zbavit, zejména kvůli psychickým i tělesným abstinenčním příznakům, které odvykání kouření zhoršují. Toto obtížné období s projevy nejtěžších abstinenčních příznaků však trvá jen několik týdnů. Nejčastěji mezi abstinenční příznaky patří podrážděnost, frustrace, vztek, nervozita, netrpělivost, depresivní nálada, poruchy spánku a obtížné soustředění. Nejdéle trvajícími problémy jsou nutkání kouřit a zvýšená chuť k jídlu, které přetrvávají v řádu měsíců.

Naopak již v prvních týdnech abstinence na sobě budete pociťovat zlepšení chuti a čichu, budete zdatnější,méně se budete zadýchávat. Zlepší se kvalita vlasů, nehtů, pleť bude zdravější a bude pomaleji stárnout. Zároveň se již po roce abstinence výrazně snižuje riziko zdravotních komplikací jako infarktu myokardu a mozkové mrtvice. A po 15 letech abstinence je riziko infarktu podobné jako u člověka, co nikdy nekouřil.

První rok abstinence je pro kuřáka nejhorší a hrozí největší riziko návratu ke kouření. Až po roce tedy o sobě můžete opravdu prohlásit, že jste přestali kouřit. Ač stále přetrvává riziko návratu ke kouření, toto riziko je mnohem menší než v prvním roce abstinence.

Přestat kouřit sám je velmi náročné a většina kuřáků zjistí, že sami se závislosti neumí zbavit. Proto existuje mnoho zařízení, které se závislostí na kouření umí pomoci, od odborných poraden pro závislosti po specializovaná centra pro závislé na tabáku.

Nestyďte se požádat o pomoc. V naší adiktologické poradně poskytujeme poradenství pro závislé na tabáku, poradíme Vám, jak přestat kouřit, doporučíme tipy, jak si abstinenci od cigaret udržet, podpoříme Vás v procesu odvykání kouření a pomůžeme Vám si nový stav nekuřáctví udržet. V případě potřeby Vás přesměrujeme na specializovaná lékařská centra. Pro více informací nás kontaktujte na emailu adiporadna@gmail.com nebo telefonicky (viz sekce Kontakty).