Cukrovka a užívání drog

Zkušenost s užitím nelegální drogy má v naší zemi necelá třetina osob. Zejména se jedná o experimentování nebo rekreační užívání drog, jako jsou marihuana (kanabis), extáze, taneční drogy a kokain. Tyto drogy mohou být užity například jen jednorázově „na zkoušku“ nebo při společenských příležitostech – na party, v klubech, s přáteli.

Cukrovkou neboli diabetem (onemocněním, při kterém je zvýšená hladina cukru v důsledku nedostatku inzulínu) trpí zhruba každý desátý člověk. Vzhledem k tomu, že cukrovka se může vyskytnout již v mladém věku (zejména cukrovka 1. typu, kdy je člověk závislý na aplikaci inzulínu), lze předpokládat, že část „cukrovkářů“ (diabetiků) někdy v životě nelegální drogu zkusí nebo nelegální drogy užívá, ať již rekreačně či pravidelně.

U osob s cukrovkou může vlivem drog dojít k výkyvům hladiny cukru, jejíž kontrola je v případě cukrovky narušená. Proto u osob s cukrovkou hrozí kromě běžných rizik plynoucích z užívání drog i riziko velmi nízké či velmi vysoké hladiny cukru a souvisejících komplikací. Užívání drog se mnohdy váže také k určitému životnímu stylu nebo vede k snížení obezřetnosti v kontrole hladiny glukózy diabetikem. Například užívání konopných drog (marihuany) vede ke zvýšené chuti k jídlu a zhoršení sebekontroly v měření hladiny cukru, aplikaci inzulínu a pravidelných porcí jídla. U osoby s cukrovkou tak může dojít k výkyvům hladiny cukru, který pro něj může být nebezpečný.

Zvýšená hladina cukru s rizikem ketoacidózy, nebezpečné a obávané komplikace diabetu, která vzniká při nadměrném množství glukózy v krvi spolu s nedostatkem inzulínu v těle, může nastat i při užívání kokainu, extáze (MDMA) a dalších látek. Zvýšená hladina cukru vede k pocitům žízně a sucha v ústech a častému močení. Při ketoacidóze navíc diabetik zvrací, bolí ho břicho, je mu špatně, může být zmatený či unavený a dušný. Ketoacidóza může vést až k rozvoji komatu (bezvědomí) a je třeba ji léčit v nemocnici.

Extáze je mnohdy užívána na tanečních akcích – v kombinaci s nadměrnou fyzickou aktivitou (tancování) může také u osob s cukrovkou vést k nízké hladině cukru (hypoglykémii). Hypoglykémie se pak projevuje jako stav podobný opilosti, kdy se daná osoba motá, je zmatená, malátná, neschopná jasně myslet, nadměrně se potí a může i upadnout do bezvědomí. První pomocí v případech, kdy je člověk s hypoglykémií stále při vědomí a schopen něco pozřít, je podat mu cukr, např. ve formě sladkého džusu, čaje s cukrem, kostky cukru a podobně. V těžších případech je nejlepší zavolat záchranku.

Vzhledem k možným až život ohrožujícím rizikům v případě užívání drog osobami s cukrovkou je potřeba o tomto tématu mluvit a osoby s cukrovkou informovat o možných rizicích a případných krocích, jak předcházet rozvoji komplikací.

Proto jsme se také tomuto tématu věnovali v článku pro časopis Vnitřní lékařství, který je určen pro lékaře, zejména internisty a všeobecné lékaře.

https://casopisvnitrnilekarstvi.cz/pdfs/vnl/2020/05/11.pdf