Opatření s ohledem na výskyt koronaviru Covid-19

Vzhledem k opatřením vydaným vládou v posledních dnech s ohledem na současnou epidemiologickou situaci rušíme až do odvolání všechny konzultace na našem pracovišti. Konzultace v naší adiktologické poradně budou až do odvolání probíhat pouze telefonicky nebo prostřednictvím Skype. Ceník konzultací zůstává stejný dle platného ceníku.