On-line konzultace

Rádi bychom Vás informovali, že nadále je možné se objednávat na konzultace v naší adiktologické poradně. Konzultace vzhledem k pokračující nepříznivé epidemiologické situaci probíhají pouze on-line formou prostřednictvím skype videohovoru, případně za pomoci jiné platformy pro videohovory dle individuální domluvy. Cena konzultací zůstává stejná dle platného ceníku.