Obnovení provozu na našem pracovišti

Od 11. 5. budou probíhat individuální konzultace v adiktologické poradně opět osobně na našem pracovišti v Kandertově ulici (skypové konzultace jsou nadále možné). Všechny služby poskytujeme za dodržení nezbytných hygienických podmínek – dodržení bezpečné vzdálenosti minimálně 2 metry, zakrytá ústa a nos rouškou nebo šátkem po celou dobu konzultace, nepodávání ruky, platba kartou nebo předem na účet a dostupná dezinfekce rukou na pracovišti.

Jana Malinovská