Vize

Adiktologickou poradnu jsem otevřela koncem roku 2018 v rámci odborného pracoviště Area fausta, které se zabývá poradenstvím v obtížných rodinných situacích. Cílem poradny od jejího počátku bylo vytvoření prostoru pro klienty, kterých se nějakým způsobem dotýká problematika závislosti a kteří hledají místo, kde budou moct bezpečně mluvit o tom, co je trápí, a kde získají potřebnou podporu v obtížné situaci. Má poradna tak rozšiřuje dostupné spektrum adiktologických služeb o soukromé zařízení vstřícné potřebám klientům a schopné vyhovět i náročnějším požadavkům, např. s ohledem na čas a místo konzultací.

V mé poradně si zakládám na stoprocentní diskrétnosti, profesionalitě a flexibilitě. Anonymita klienta a zachování mlčenlivosti jsou na prvním místě. Poradnu vedu s cílem vyhovět i požadavkům klientů, kterým nevyhovují podobná zařízení působící v systému zdravotních a sociálních služeb, např. časově vytíženým klientům nebo klientům, kteří nechtějí být spojováni s běžnými adiktologickými organizacemi.

Snažím se vždy maximálně vyhovět požadavkům a přáním klientů a poskytnout jim potřebnou podporu při řešení obtížné životní situace. Zakládám si na důvěře mezi klientem a pracovníkem a vzájemném respektu. Doprovázím klienty v jejich cestě za změnou a podporuji je v jednotlivých krocích za uzdravením v moment, kdy jsou sami na krok připraveni. Jsem klientům oporou i po případném dokončení léčby, pomáhám jim v navykání si na život bez závislosti a podporuji je v udržení abstinence.

Více o mně a mých zkušenostech se můžete dočíst ZDE.